Start

SKPF

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

Gästbok

SPRF:kören

Närradion

Protokoll

Försäkring

Historik

Bilder

Länkmagasin

 

 

 

 

 

 

 

vaderVädret  i Boden

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu vänder vi blad.


Vid SPRF:s kongress 17-19 maj beslutades att SPRF skall gå samman med SKPF genom fusion.
Beslutet innebär också att SPRF som förbund upphör den 1 juli 2016. SPRF:s tillgångar och skulder överförs också per den 1 juli 2016.
Vid samgåendet får SPRF 2 ledamöter och 2 ersättare i SKPF:s styrelse fram till nästa ordinarie kongress för SKPF 2017.

Även SPRF:s distriktorganisation upphör och går samman med SKPF enligt samma ordning som gäller för förbundens sammangående. Sammangåendet skall vara helt genomförd den 31 december 2016. Även på distriktsnivå erbjuds SPRF 2 ordinarie styrelse- och ersättarplatser i SKPF:s distriktsstyrelse. Här har distriktets årsmöte utsett Lisbet Olsson, Arvidsjaur och    Per-Ulf Sandström, Boden som ordinarie ledamöter.
När det gäller SPRF-avdelningarna kan de som så önskar fortsätta sin verksamhet som tidigare under beteckningen ”SKPF/SPRF avdelningen”. För vår avdelning innebär det att vi i enlighet med årsmötesbeslut fortsätter som egen avdelning under namnet SKPF/SPRF. Vi byter avdelningsnummer från avd 20 till avd 231. SKPF avd 40 fortsätter också som tidigare. En förändring är också att SKPF:s stadgar gäller vilket får till följd en del förändringar bl.a. i kravet på höstmöte. Vid höstmötet ska verksamhetsplan, budget och avdelningsavgift, samt eventuella arvoden och ersättningar bestämmas. Samgåendet med SKPF innebär även att medlemsavgiften sänks.
Vi ingår nu i ett större förbund som förhoppningsvis också innebär att vår röst i samhällsdebatten stärks. Vi har sedan tidigare ett gott samarbete med SKPF på det lokala planet bl.a. i arbetet inom KPR och kommer att ytterligare förstärka och utvidga detta.
Även om det bland våra medlemmar finns tveksamheter till förändringen är den enigt min mening nödvändigt med hänsyn till medlemsutvecklingen i landet. Vi ska på det lokala planet fortsätta att föra de äldres talan gentemot myndigheter och ha en verksamhet som efterfrågas och berikar våra medlemmars vardag.

/Ordf.