Åter Start

 

 

 

 

 

 

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusionen med SKPF
SPRF blir SKPF
Den 1 juli 2016 trädde fusionen mellan SPRF, Sveriges pensionärers riksförbund och SKPF, Svenska kommunalpensionärernas förbund, i kraft. Det är på många sätt en märkesdag i vår egen och i pensionärs-organisationernas historia. Landets äldsta pensionärsorganisation, SPRF, går samman med SKPF pensionärerna och därmed har vi tillsammans påbörjat en ny spännande resa. Jöran Rubensson, tidigare förbundsordförande i SPRF.

Förbunden har nu ett gemensamt kansli. SPRFs telefonväxel finns kvar under en övergångsperiod med samma tel nr 08-702 28 80 och samma tel tid mån-tor kl 9.00-14.00, lunchstängt kl 12.00-12.30.
SKPF tel är 010-442 74 60. Mer info via www.skpf.se och SPRFs hemsida finns kvar under hösten 2016.
För ärenden som rör medlemsförsäkringar ring Folksam direkt 0771-951951

SPRFs organisation

SPRF bildades 1937 och är landets äldsta pensionärsorganisation. Förbundet är partipolitiskt obundet och blev från 1994 öppet för alla pensionärer. Till följd av detta bytte förbundet namn från Statspensionärernas Riksförbund till Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF.
SPRFs kongresser 2016 beslutade den 17-19 maj att genom fusion gå samman med Svenska Kommunalpensionärernas Förbund, SKPF. Ett trettiotal av SPRFs lokalavdelningar fortsätter som egna avdelningar inom ramen för SKPFs förbunds- och distriktsorganisation.
Dessa avdelningar har fått en ny formell beteckning i organisationen "SKPF avdelning tidigare avd nr med siffran 2 framför ort".
Dessa avdelningar kan använda beteckningen SKPF/SPRF avdelning för identifikation och kontakt med medlemmar intill SKPFs kongress 20120.
Drygt ett 20-tal f.d. avdelningar har istället valt att gå samman med befintliga SKPF-avdelningar på orten.

Störst i Boden. Det är SKPF Pensionärerna sedan sammanslagningen med SPRF. " Vi kommer att kunna trycka på hårdare i gemensamma frågor", säger ordförandena Karin Liljestrand, avd 40 och Per-Ulf Sandström, avd 220.

Den 1 juli i år gick SPRF, Sveriges pensionärers riksförbund och SKPF, Svenska kommunalpensionärernas förbund ihop.

– På riksplanet var vi små med bara 17 000 medlemmar även om vi var den äldsta pensionärsorganisationen. Boden däremot var en av de största lokalavdelningarna, säger Per-Ulf Sandström, tidigare ordförande för SPRF.

Karin Liljestrand, ordförande för avdelning 40 i SKPF välkomnar det nya samarbetet.I dag har SKPF 1100 medlemmar och SPRF har 1250 medlemmar.

– Vi blir två avdelningar. Medlemmar i SPRF finns i en ny avdelning och vi i vår gamla. Tillsammans blir vi nu den största pensionärsorganisationen i Boden vilket känns roligt, säger Liljestrand.

Båda hon och Per-Ulf Sandström understryker ändå vikten av att fortsätta och samarbeta med PRO och andra pensionärsföreningar i Boden.

– Vi har ju samma mål nämligen att arbeta för pensionärernas bästa, säger Per-Ulf Sandström.

Vad ger ett större förbund, SKPF, i Boden med sina 2350 medlemmar?

– Vi kan genomföra bättre påtryckningar under en och samma organisation i gemensamma frågor. Inom SKPF har vi ju drivit pensionerna men även att det byggs bostäder till vettiga priser, så att pensionärerna ska ha råd att flytta från sina hus, säger Karin Liljestrand.

– Våran gamla pensionärsorganisation SPRF har också drivit frågan om trygghetsboende väldigt hårt. På det lokala planet så skiljer sig nog inte pensionärsfrågorna så mycket oavsett pensionärsorganisation, säger Per-Ulf Sandström.

Däremot är båda pensionärerna Karin Liljestrand, tidigare facklig förhandlare, och Per-Ulf Sandström, tidigare kommunchef, mycket synpunkter på hur pensionärer blir behandlade i Boden. Det har inte så mycket att säga till om.

– I dag består Bodens befolkning av 25 procent pensionärer eller personer över 65 år. Ändå är vi kraftigt diskriminerade i kommunen och det känns jättetrist att säga, säger Karin Liljestrand.

Per-Ulf Sandström vill gärna lyfta det som kallas ålderism.

– Man förminskar och förlöjligar pensionärer i olika sammanhang. Det är väldigt lätt att prata om alla andra grupper men när man pratar om pensionärer så blir det många gånger ett litet löjets skimmer över gruppen. Ålderism är faktiskt viktigt att man observerar och bemöter i olika sammanhang.

Hur känns det då själva att jobba i motvind som pensionär?

– Vi är ju en intresseorganisation så det får man väl räkna med. Vi slåss för våran vattvälling.

– Vi är en oerhört stor grupp. Det är det man många gånger inte förstår, varken på det politiska eller tjänstemannaplanet. Därför är det viktigt att vi i alla sammanhang försöker vara med och vara delaktiga och påverka, säger Per-Ulf Sandström.

 

Ref/ Lena Leffner NSD