sprf1 Älgklapp 2 Fattmomakke 3 Trappstegsforsen 4 6 Letsi, Vuollerim 5 Nacken 7 Sommar i Boden 8 Matlagning i kåtan 9 Vitsippor