Grattis till dagens namnsdagsbarn:

Vi är nu 1303 medlemmar i Boden


Promenera mera!

Samling Kvarnängen vid Kungsbron
Måndagar 10.00

Promenader ger bättre minne!BouleCykeltur!
Knivig tillverkning!
b


 

Medlemsförmåner

Medlemstidningen
"Aktivisten"

Tidigare nummer av
Aktivisten

Förbundstidningen
HÄR & NU

Medlemsförsäkring

Prisvärda resor

Ett brett socialt nätverk

Intressanta aktiviteter

Ett omfattande utbud av studiecirklar

För aktuell information ring:
070-169 3641
Så få Du veta mer.


Seniorer i rörelse
Gymnastik
Måndagar och torsdagar
kl.09.30-10.30.
Sandenskolan Gymnastiksalen


Besöksverksamheten


Det finns forskning om demens som visar att social gemenskap motverkar
demens och fungerar som
bromsmedicin.


Vår föreningslokal


Brev till alla oss...


Promenader förbättrar minnet

Kommunala pensionärsrådet


a
Klicka på rubrikerna!Julbuffe
7/12


Teatern mitt i skogen
14/12


Resa till Krakow
18-22 april

Tematräffar
Gemensamma krafter mot ensamhet kan rädda liv!

NSD:s artikel 25/11 23

SKPF avd 220 har fått projektmedel för att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet och isolering i sammhället för personer 65 år och äldre. Med anledning av detta planerar vi att starta olika aktiviteter med bland annat:

En mötesplats med olika teman enligt önskemål av deltagare. Träffarna sker i SKPF:s lokal Drottninggatan 21 E med start 21/9 kl. 14.00.
Om intresse finns för träffarna kontakta Siv Nilsson tfn 070-305 8616
Nu när hösten börjat göra sitt intåg har en del cirklar startat.
Minnesträning är på tisdagar kl. 13.00 i vår lokal på Drottninggatan 21 E.
Är Du intresserad av att delta ring till
Margareta Vikström 070- 332 9596.
Matlagningskurs för män.

Om intresse finns kontakta
Maiden Karlberg tfn 073-023 2566

Se vidare under "Studiecirklar"!


Rekord i pensionärsgympa!


Teaterresa

Musikalen Änglagård på Ocarsteatern

12 - 13/1 2024

Läs mer...


Digitalhjälpen

Vägledning och tips för dig som är digital nybörjareVårt informationsblad
Välkommen med din erfarenhet
och dina idéer!
Alla kan skriva, så ring för information.
Vill du vara med och utforma nästa nummer.
Kom och se vad vi skapar. Tekniken att släppa improvisationsförmågan fri är att lura hjärnan helt enkelt.
Välkommen!


Kom med och sjung i vår sångkör!

 

I Dag: