Grattis till dagens namnsdagsbarn:

Vi är nu 1303 medlemmar i Boden


Promenera mera!

Samling Kvarnängen vid Kungsbron
Måndagar 10.00

Promenader ger bättre minne!BouleCykeltur!
Knivig tillverkning!
b


 

Medlemsförmåner

Medlemstidningen
"Aktivisten"

Tidigare nummer av
Aktivisten

Förbundstidningen
HÄR & NU

Medlemsförsäkring

Prisvärda resor

Ett brett socialt nätverk

Intressanta aktiviteter

Ett omfattande utbud av studiecirklar

För aktuell information ring:
070-169 3641
Så få Du veta mer.


Seniorer i rörelse
Gymnastik
Måndagar och torsdagar
kl.09.30-10.30.
Sandenskolan Gymnastiksalen


Besöksverksamheten


Det finns forskning om demens som visar att social gemenskap motverkar
demens och fungerar som
bromsmedicin.


Vår föreningslokal


Brev till alla oss...


Promenader förbättrar minnet

Kommunala pensionärsrådet


a


Digitalhjälpen

Vägledning och tips för dig som är digital nybörjare
SM-veckan i Boden 20/3-26/3

Organisationen behöver hjälp av oss.

Läs mer....

 


TEMATRÄFF 22/2
för projektet
"ofrivillig ensamhet och isolering"


PUBAFTON

Fredag 23 februari i Å-Center


(påminnelse...några platser kvar)

Resa till Krakow
18-22 april


Rekord i pensionärsgympa!


Teaterresa

Musikalen Änglagård på Ocarsteatern

12 - 13/1 2024

Läs mer...


Aktivisten
Vårt informationsblad
Välkommen med din erfarenhet
och dina idéer!
Alla kan skriva, så ring Eva Modig för information.
Vill du vara med och utforma nästa nummer.
Kom och se vad vi skapar. Tekniken att släppa improvisationsförmågan fri är att lura hjärnan helt enkelt.
Välkommen!Kom med och sjung i vår sångkör!

 

I Dag: