SKPF pensionärerna avdelning 220 Boden

Är Du orolig för Din pension i framtiden? Vi är med och påverkar sjuk och äldrevård i
landstings och kommunala pensionsråd.
Vi har som Du kan se här, ett stort utbud av studiecirklar, hobby, rese och trivsel verksamhet.
Vi i SKPF är partipolitiskt obundna.
Vår föreningslokal finns på Drottningatan 21, 96136 Boden här i Boden.
Gör som en av 1360 medlemmar i Bodenavdelningen, tag kontakt med
Inger Lindström 070 659 2564

för information.

bgbojjbnkkkl