Åter Start

 

 

 

 

 

V

Promenera Mera!

Samling

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tematräff

........ofrivillig ensamhet

2/11 kl 14.00
i SKPF:s lokal
Drottninggatan 21 E

Naturskyddsföreningen ger oss information om sin verksamhet.

Anmälan till Siv Nilsson
070- 305 8616
senast 30/10.

OBS! Begränsat antal.
Välkommen!

/Styrelsen

SKPF avd 220 har fått projektmedel för att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet och isolering i sammhället för personer 65 år och äldre. Med anledning av detta planerar vi att starta olika aktiviteter med bland annat:

En mötesplats med olika teman enligt önskemål av deltagare. Träffarna sker i SKPF:s lokal Drottninggatan 21 E med start 21/9 kl. 14.00.
Om intresse finns för träffarna kontakta Siv Nilsson tfn 070-305 8616