Åter Start

 

 

 

 

 

 

 

 

Promenera Mera!

Samling

Kvarnängen

måndagar kl.10.00


        


 

 

 

 

 

 

Historiskt årsmöte!

Årsmötet genomfördes i strålande solsken den 29/6 kl 13.00 på Björknäsvallens läktare.

Ordföranden Per-Ulf öppnade mötet och efter en sedvanlig parentation för de som lämnat oss, överlämnades klubban till
Leif Nordström som genomförde årsmötet.

Mötet godkände årsredovisningen. Mötet antog också förslaget att nuvarande styrelse, ersättare, revisorer, revisorersättare, trivselkommitte' och ombud förlängs ett år fram till nästa årsmöte.

Leif avslutade med att läsa upp verksamhetsberättelsens slutord:

År 2020 blev ett år som inte liknat något annat. Värden drabbades av en pandemi som förändrade vårt sätt att umgås och leva. Brister inom äldreomsorgen, som SKPF länge påtalat, blev på ett smärtsamt sätt tydliggjorda. Brist i krisberedskap, utbildad personal och basala skyddsutrustningar förvärrade effekterna och det är de äldre, sköraste i samhället som drabbas värst. Vi får hoppas att alla löften som getts om att rätta till missförhållandena också kommer att infrias. Resurserna till vård och omsorg av de äldre måste tryggas på en nivå som svarar till behovet. Här har vi och kommer fortsättningsvis att skapa opinion och driva på för att dessa löften ska infrias, bland annat inom kommunala pensionärsrådet KPR. En annan uppgift som vi har som lokal pensionärsförening är att bryta ofrivillig ensamhet och skapa mervärden i form av aktiviteter och mötesplatser för äldre. Detta har naturligtvis försvårats på grund av pandemin men så snart restriktionerna lättar och medger fysiska möten kommer vi att återuppta våra verksamheter.
Till dess håll ut, håll avstånd och tvätta händerna!