START

SKPF

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

SKPF-Kören

Försäkring

Historik

Bilder

Länkmagasin

 

 

 

 

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00


    

 

 

 

     

Vi söker volontärer

som villl besöka äldre och funktionshindrade i hemmet eller på äldreboende.
Målet är att bryta ensamhet och att ge medmänskligt stöd.

31 oktober kl 09.00 - 15.00, gratis utbildning med lunch.

Kontakta Röda Korset i Boden, tel:0921- 144 70, alt Epost: krets.boden@redcross.se och meddela intresse.

Syftet med besöksverksamhet är att bryta ensamheten i samhället och finnas till som en lyssnande och stödjande medmänniska.
Besökaren i hem och äldreboende är främst en samtalspartner men kan även vara ett socialt sällskap utanför hemmet som exempelvis vid ett cafébesök, shopping och frisör.
En besökare blir erbjuden en kostnadsfri utbildning i frivilligt socialt arbete.
Bra att känna till:

* Besöksverksamheten följer Röda Korsets grundprinciper.
* En besökare utför oavlönat arbete vars uppdrag är självvalt.
* Uppdraget bygger på ömsesidig överenskommelse.
* En besökare omfattas under uppdragen av ansvars- och olycksförsäkring.
* Besökaren och den person som tar emot besöket kommer gemensamt överens om aktivitet vid besöket, hur ofta besöken ska ske, samt en bestämd tidsperiod för besöken.
* Besökaren ersätter inte hemtjänst eller annan personal inom äldreomsorgen utan är ett komplement till kommunens offentliga uppdrag.
* Reseersättning utgår vid långa resor men måste först godkännas hos frivilligledaren.
* Frivilligledaren och besökaren har tysthetslöfte.

Frivilligledaren bemannar expeditionen under telefontiderna och informerar allmänheten vad besöksverksamheten kan erbjuda.
Frivilligledaren är den som etablerar kontakten mellan besökaren och den som tar emot besöket.
Du kan alltid vända dig till frivilligledaren för information och för att få råd och stöd som besökare.
De finns tillgängliga måndagar och torsdagar kl 10-11 och nås på telefonnummer 0921-144 70, övrig tid kontakta exp 0921-14470. Besöksverksamheten är en samverkan mellan Röda korset, pensionärsföreningen SKPF/SPRF avd 220, Svenska kyrkan/Överluleå församling och Bodens kommun

Siv Nilsson, Anita Sjömark Nordberg, Vega Johansson

SKPF avd 220