START

SKPF

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

SKPF-Kören

Försäkring

Historik

Bilder

Länkmagasin

 

 

 

 

 

 

Nu är vi: 1263  

medlemmar

i Boden! 

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation 2024

 

 

Ordförande

 

Hans B Nilsson

 

 

 

Vice ordförande

 

Bo Strömbäck

 

 

 

 

 

Sekreterare

Eva Modig

 

Kassör Suman Sharma

 

 

Ledamot

 

 

Inger Lindström

 

 

 

Studieorganisatör/Ledamot

 

 

Ragne Holmström


 

 

Ledamot

 

 

 

 

 

ErsättareReseansvarig

 

 

 

 

 

 

Ersättare

 

 

 

 

 

 

Ersättare

 

 

Maiden Karlberg

 

 

 

 

 

Urban Ek

 

 

 

 

 

 

Leif Nordström

 

 

 

 

 

 

Eva-Britt Lindström