START

SKPF

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

SKPF-Kören

Försäkring

Historik

Bilder

Länkmagasin

 

 

 

 

 

 

Nu är vi: 1263  

medlemmar

i Boden! 

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation 2023

 

 

Ordförande

 

Hans B Nilsson

 

 

 Vice ordförande

Bo Strömbäck

 

Sekreterare

Eva Modig

 

Kassör Carin Johnsson
i

 

Vice kassör

 

Sumam Sharma

 

Bild saknas

 

 

Studieorganisatör

Ledamot

 

Ragne Holmström

 

 

 

Reseansvarig

Ledamot

 

Urban Ek

 

Ersättare Maiden Karlberg
Ersättare Inger Lindström

 

AU

Hans B Nilsson,

Bo Strömbäck

Eva Modig