START

SKPF

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

SKPF-Kören

Försäkring

Historik

Bilder

Länkmagasin

 

 

 

 

 

 

 

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!

Jag heter Hans B Nilsson, är gift har två barn och två barnbarn.

Jag har varit egenföretagare hela mitt vuxna liv. Har suttit i styrelsen i NTG och vid Boden Frakt (BDX), där jag bl a var ordförande. Efter att jag slutat med företaget, engagerade jag mig i politiken. Där har jag suttit i fullmäktige, kommunstyrelse, socialnämnden, socialutskott, tekniska och en del kommunala bolag.

Jag har fått förtroendet att leda vår verksamhet som styrelseordförande. Vi har en mycket bra styrelse med god kompetens. Det gör mig trygg i det fortsatta arbetet.

SKPF avd 220 är en väl fungerande förening, som har stor verksamhet i form av många studiecirklar, där gymnastiken är den största och som är mycket populär.

Vi kommer att utveckla gåfotbollen för både kvinnor och män.

 Pandemin har ju legat som en våt filt över vår verksamhet, men vi har nu kommit igång med påsk och julbuffeér med gott resultat tack vare vår
trivselkommitté.
Reseverksamheten har varit en bra verksamhet och kommer att
utvecklas eftersom fler kommer att jobba med resorna.
I kommunala pensionärsrådet (KPR) har vi bra och kunniga personer som representerar oss.
Det är viktigt att påverka den kommunala verksamheten och kunna framföra pensionärernas synpunkter.

SKPF VISION

SKPF Pensionärerna arbetar för ett samhälle där alla äldre ges möjlighet att leva ett bra liv med god ekonomi, med den omvårdnad och sjukvård som behövs, med god tillgänglighet och utan att diskrimineras. 

SKPF Pensionärerna ska etablera sig som en välkänd intresseorganisation för pensionärer genom att påverka beslutsfattare och öka inflytandet i de frågor som medlemmarna tycker är viktiga.  

SKPF Pensionärerna ska arbeta för det goda livet. där ingen pensionär behöver kämpa för sin överlevnad 

Värva NYA medlemmar!
 SKPF avd 220 i Boden är en stor pensionärsförening med c:a 1300 medlemmar.
För att vi i Boden ska förbli en stark förening måste vi värva ett 100- tal nya medlemmar varje år. 

DU
Är vår bäste värvare, genom att berätta för en god vän om allt vad SKPF avd 220 Boden har att erbjuda av olika arrangemang och gemenskap.

 Vi ser positivt på framtiden med  
Din aktiva hjälp med att rekrytera nya medlemmar.
 Bli medlem/värva medlem, ring Inger Lindström 070 659 2564
så får du mer information.