START

SKPF

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

SKPF-Kören

Försäkring

Historik

Bilder

Länkmagasin

 

 

 

 

 

 

 

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!

Ordförande har ordet
Snart kan ni läsa Aktivisten.
Styrelsen har beslutat att ge ut Aktivisten en gång per år. Utskick av tidningen kommer att ske efter årsmötet i slutet av mars i fortsättningen.
Vår avd 220 har en bra utveckling. Vi är den enda avdelningen i Norrbotten som har en positiv utveckling som distriktet har noterat. Det är tack vare våra medlemmar som sprider en positiv bild av vår verksamhet.
Vårt projekt med ofrivillig ensamhet fortsätter även år 24  - 25. Vi väntar på besked från socialstyrelsen i maj om vi får pengar och hur mycket. Vilket gör planeringen inför detta projekt svårare.
Vårt förbund jobbar ihop med andra pensionärsförbund för att påverka politikerna till ett rättvisare pensionssystem. I första hand för att höja kvinnors pension.
Nu är vi på väg mot  våren utan pandemi, så jag ser positivt på framtiden för vår förening.

SKPF VISION

SKPF Pensionärerna arbetar för ett samhälle där alla äldre ges möjlighet att leva ett bra liv med god ekonomi, med den omvårdnad och sjukvård som behövs, med god tillgänglighet och utan att diskrimineras. 

SKPF Pensionärerna ska etablera sig som en välkänd intresseorganisation för pensionärer genom att påverka beslutsfattare och öka inflytandet i de frågor som medlemmarna tycker är viktiga.  

SKPF Pensionärerna ska arbeta för det goda livet. där ingen pensionär behöver kämpa för sin överlevnad 

Värva NYA medlemmar!
 SKPF avd 220 i Boden är en stor pensionärsförening med c:a 1300 medlemmar.
För att vi i Boden ska förbli en stark förening måste vi värva ett 100- tal nya medlemmar varje år. 

DU
Är vår bäste värvare, genom att berätta för en god vän om allt vad SKPF avd 220 Boden har att erbjuda av olika arrangemang och gemenskap.

 Vi ser positivt på framtiden med  
Din aktiva hjälp med att rekrytera nya medlemmar.
 Bli medlem/värva medlem, ring Inger Lindström 070 659 2564
så får du mer information.