START

SKPF

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

SKPF-Kören

Försäkring

Historik

Bilder

Länkmagasin

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är vi ca: 1300

medlemmar

i Boden! 

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Verksamhetsplan för SKPF avd 220 i Boden
2024

Avdelningen har drygt 1300 medlemmar. Genom att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter som främjar den fysiska, sociala och mentala hälsan ska vi stimulera till  ett fortsatt aktivt liv. Blir vi fler blir vi starkare!

Målet är att även fortsättningsvis vara Bodens ledande pensionärsförening med flest medlemmar och att erbjuda efterfrågade aktiviteter.

Vi ska dessutom vara en tydlig röst för de äldre i samhällsdebatten och bevaka de äldres rätt inom äldreomsorg och övrig samhällsservice.

Det är viktigt att sprida kunskap om SKPF och om vår avdelning till medborgarna i kommunen genom artiklar, insändare i tidningarna och genom sociala medier samt genom att delta i mässor, temadagar och andra evenemang som lyfter de för oss viktiga frågorna.

Under verksamhetsåret 2024 ska vi:


Möten och träffar

Påskbuffe' 5 april
Medlemsmöte 25 april
Sommarfest 30 maj
Surströmmingsfest 22 aug
Höstfest 26 sept
Höstmöte 24 okt
Julfest 5 dec

Träffarna börjar kl 14.00 på
Å-Center om inte annat
anges i annons.
Läs mer i BODEN GRATISTIDNING.
Där finner Du
SKPF avd 220 annonser om vår
verksamhet med aktuella tider
samt eventuellt ändrade datum.


Kulturcafé under 2023

Plats: Björken, Pelarsalen Torsdagar 13.00 – 15.00

Info om Seniortorget 12 mars
Hendrik Andersson info om AI 16 april
Bodens Spelemän 22 maj
Britta Jonsson Lindvall 24 sept
Thomas Lindell 23 okt
SKPF Kören 22 nov
Lucia 13 dec

 

Styrelsemöten 2024
Plats: Föreningslokalen.
Tid:09.00 - 12.00

Våren 2024 5/3 9/4 7/5 11/6  
Hösten 2024 13/8 17/9 8/10 19/11 17/12

 


Besöksverksamheten.

Kontaktpersoner finns hos Röda Korset på Drottninggatan 15.
Telefontiden är måndagar och tisdagar 10.00 — 11.00.
Telefon 0921-14470.SKPF har tillsammans med PRO införskaffat två hjärtstartare

varav en placerats i vår gemensamma lokal på Drottninggatan 21 samt en på gymnastikhallen på Sandenområdet. 

Utbildning hur hjärtstartaren fungerar har getts av ambulans sköterskan Daniel Karlberg. 

De som deltagit i utbildningen är styrelsemedlemmar i SKPF och PRO: 

Även ett antal cirkelledare samt många i gymnastiken har deltagit i utbildningen. 

Säkerhetsansvarig Bo Strömbäck svarar för underhållet av hjärtstartaren. Vi hoppas att vi aldrig ska behöva använda den men om vi kommer till den situationen så är vi redo att gripa in.


Skördefest och miljödagar 2024

Vi bakar mjukkaka.
2024-08-23 kl 10.00 - - 2024-08-25 kl 16.00

Boka in Dig för bak!
Kontaktperson: Ragne Holmström
070-690 5727

Den årliga skördemarknaden äger rum i augusti månad:

Som vanligt planerar vi att producera och sälja mjukkakor.
Vi bakar i bagarstugan på hembygdsområdet.
Många medlemmar i avdelningen måste engagera sig för att göra
detta möjligt.
Det krävs att ett 70-tal ställer upp på 3-timmarspass.
Det behövs folk som gör deg (stor degmaskin finns), några som väger upp många som kavlar och ett antal som står för eldning och gräddning.
Slutligen – kakorna ska säljas i tältet vi ställer upp utanför bagarstugan.

En viktig sak; vi har roligt medan vi håller på!
Var och en jobbar efter sin förmåga! Hoppas att just Du är en av de 70. Meddela gärna ditt intresse för att bidra via e-post: boden.avd220@skpf.se


Välkommen!

 

2017

l


Skördefesten 2019


Skördefesten 26 - 28 augusti 2015.

l

Blev som vanligt en lyckad verksamhet som gav vår förening lite "klirr i kassan".
Stort TACK till det lilla fåtal som fick det att gå runt!


l
l