START

SKPF

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

SKPF-Kören

Försäkring

Historik

Bilder

Länkmagasin

 

 

 

 

 

 

 

 

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kommunala pensionärsrådet

I KPR sker överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.
Gentemot dessa och deras utskott är KPR ett referensorgan. Syftet är att förstärka inflytandet i alla frågor som rör pensionärer.
Pensionärernas synpunkter ska beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar. KPR ska verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
Samråd ska ske vid förberedelser för upphandling av vårdgivare.
Vi driver ofta frågor tillsammans med övriga pensionärsförbund i KPR (PRO och SPF).

I KPR har vi möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. Vi kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör våra möjligheter till en god livskvalitet. Tyvärr går en del i långbänk, till exempel frågan om utrustningen i samlingssalen vid ÅC, en lokal som pensionärsföreningarna använder för träffar med medlemmarna.

Vi får inte förtröttas!

Protokoll: 20220601

Protokoll:20220316

Protokoll 230314